HARMONIZUJÍCÍ PÉČE BAREVNÝM SPEKTREM

"Barva je psychickou silou, je viditelnou duší. Kdybychom mohli vidět lidskou duši, jednou z forem, kterým by se projevovala, by byla barva" (Jan Zrzavý)


HARMONIZUJÍCÍ PÉČE BAREVNÝM SPEKTREM

Jedná se o barevnou lázeň s jejími účinky na lidský organismus, která je velkou pomocí a podporou na cestě k uzdravení. Tuto metodu využívám a nabízím zejména po konzultaci nebo po oscilačním prožitku na 3D Schumann systému jako doplňkovou péči. Barevné působení vždy zahajuji bílou barvou, jelikož stabilizuje energetický systém člověka a zvyšuje účinky jakékoliv barvy, s níž během působení pracuji. Poté dle specifického výběru nechám vhodnou dobu působit barevný otisk na celé tělo, či určitou jeho část, která volá o doplnění.

Využití světla je velmi široké, lze použít např. po operaci při rekonvalescenci, zlepšení duševního stavu či relaxaci.  


SVĚTLO V NÁS

Světlo, přesněji barvy jsou důležitým nástrojem v harmonii přírody, v "koncertu" lidského bytí. Působí na každého z nás víc než si myslíme, zvyšují vědomí.  

Tuto formu péče lze využít k obnovování energetické rovnováhy. Dopomáhá k vyváženosti energií v lidském  těle a k jejímu doplnění po stránce psychické, emocionální i mentální. Používá se jako doplňková léčba k sebeuzdravování. K tomuto léčení používáme 7 základních barev, kterými jsou:

červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigová, fialová. 

Každá jednotlivá barva má svou vlastní vlnovou délku - chvění. 


Aby byla barevná terapie příznivá, musíme se stručně seznámit s obecným rozdělením barev světelného spektra a jejich vlivem. Všeobecně se barvy rozlišují dle jejich působení na hrubohmotné úrovni do dvou skupin: Do první patří tzv. teplé, tj. červená, oranžová, žlutá , které podněcují k vyšší aktivitě, povzbuzují činnost vegetativního nervstva a dalších orgánů. Barvy této skupiny vykazují nižší frekvenci pohybu elementárních částic světla. Proto je hrubá hmota více absorbuje, z čehož vyplývá i to, že ji výrazněji zahřívají. Barvy druhé skupiny, označované jako studené, mezi něž patří zelená, modrá a fialová zase uklidňují organismus a vyvolávají útlum tělesných funkcí. Jelikož směrem k fialové se zvyšuje frekvence a tudíž i míra energie, budou tyto barvy působit více na jemnější úrovně.

Teplé tóny zesilují proudění energií, povzbuzují, podporují imunitní systém člověka.

Studené tóny jsou naopak většinou uklidňující, vyvolávají útlum tělesných funkcí

Doplňující barvy mají také svá specifika, jejich účinky jsou neméně významné. Řadíme k nim barvu růžovou, starorůžovou, purpurovou, tyrkysovou, bílou, šedou, hnědou, černou, stříbrnou a zlatou.

Hnědá posiluje obzvláště uzemnění, bílá čistotu a světlo, uvolňuje energii, zjemňuje a pročišťuje, černá barva kupříkladu symbolizuje ohraničení či důstojnost.

Červená -  působí povzbudivě, roztahuje cévy, podporuje prokrvení a rozmnožuje  červené krvinky

Žlutá - zahřívá, oživuje, posiluje

Zeleň - má vztahy k zažívacím orgánům včetně jater a žlučníku

Modř - tiší bolest a uklidňuje podrážděné nervy, působí stahování a napínání vazivové tkáně, příznivé působení na lymfatické žlázy

Fialová  - souvisí se vztahem člověka k Bohu. Je barvou všeho slavnostního, důstojného a výrazem nejvyšší moudrosti a poznání

Oranžová - skýtá teplo, rozveseluje a působí radost ze života

Chceme-li lidskému duchu napomáhat při putování tímto stvořením, aby co nejlépe uzrával a usiloval jen k ušlechtilým cílům, měli bychom harmonizovat i další tělesné obaly třeba drahými kameny či vhodně zbarveného oblečení. Barvy patří k nejvýznamnějším podnětům, které lze v přírodě pozorovat.

Tato metoda sebeléčby má spoustu pozitivních výsledků, několikatisíciletou tradici, patří k nejstarším formám léčení. 


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky