Konzultace a poradenství v oblasti duševní i fyzické

Pomáhám uzdravovat tělo a probouzet duši na její cestě životem. 

Ukazuji rovnováhu mezi oběma póly tak, aby se podpořila v lidském duchu přirozená vnitřní touha po radosti, kráse a skutečné Lásce. 

Respektuji příběh každého člověka, protože vždy má svou cenu. Celý tento svět, a tedy i náš život, funguje na základě jednoduchých, ale naprosto přesných a nekompromisních zákonů. Pokud je známe, můžeme se snadněji orientovat ve svém životě, ve svých pocitech, v tom co a proč nám do života přichází a jak se s tím nejlépe vyrovnat. Respektováním těchto zákonů pak můžeme docílit harmonie mezi svou psychikou a vlastním tělem, tedy uzdravit se a být šťastní.


"Nejlepším vkladem pro budoucnost je vděčnost za každý okamžik života"


Jakékoliv neuplatněné poznání není pravé poznání, ale jenom dalším ze způsobů, jak se vzdálit od pravdy. 


Nespokojenost má nejčastěji původ v tom, že člověk nechává hladovět svoji duši. 


Užitečný člověk není pracovitý člověk, ale šťastný člověk. 

Je-li člověk šťastný, má přirozenou potřebu vyjádřit tvořivým způsobem svůj vnitřní stav. Pracovitost se u něho potom projevuje jako jeden z důsledku štěstí. Je-li člověk jenom pracovitý, zapomíná snadno na volání své duše. Taková pracovitost nepůsobí tvořivě, ale pustošivě.


Své objevy musí každý učinit sám. Nejvíce mu k nim pomáhá mlčenlivá a trpělivá láska druhých. Zdá-li se člověku, že je v jeho životě málo světla, bude to nejspíše tím, že se dosud nerozhodl stát se pro světlo přitažlivým.


Naše hodnota nespočívá v tom, kolik jsme za den odpracovali, ale v tom, v jakých myšlenkách jsme žili.