KONZULTACE V OBLASTI   TĚLA, DUŠE A DUCHA

POMÁHÁM UZDRAVOVAT TĚLO, PROBOUZET DUŠI NA JEJÍ CESTĚ ŽIVOTEM

Ukazuji rovnováhu mezi oběma póly tak, aby se podpořila v lidském duchu přirozená vnitřní touha po radosti, kráse a skutečné Lásce. 

Respektuji příběh každého člověka, protože vždy má svou cenu. Celý tento svět, a tedy i náš život, funguje na základě jednoduchých, ale naprosto přesných a nekompromisních zákonů. Pokud je známe, můžeme se snadněji orientovat ve svém životě, ve svých pocitech, v tom co a proč nám do života přichází a jak se s tím nejlépe vyrovnat. Respektováním těchto zákonů pak můžeme docílit harmonie mezi svou psychikou a vlastním tělem, tedy uzdravit se a být šťastní.


"Každá hodina přítomnosti se musí stát člověku skutečným prožitkem! Utrpení stejně jako radost. Má být všemi smysly, myšlením i vyciťováním otevřen přítomnosti, a tedy bdělý. Jen tak má z pozemského bytí užitek, jaký je mu v něm předurčen."


"Chraň se zmatených myšlenek a vší myšlenkové povrchnosti. Roztěkanost se trpce vymstí, protože tě rychle sníží na rejdiště cizích vlivů, a tak se snadno staneš mrzutým, náladovým a nespravedlivým ke svému nejbližšímu okolí."


"Stejně jako poskytuje sklizeň mnohonásobek setby, postihne člověka vždy ve znásobené míře to, co druhem svého chtění probudí a svými vlastními city vysílá. Vždy podle druhu jeho chtění."


" Nejlepším vkladem pro budoucnost je vděčnost za každý okamžik života "


" Jakmile se v něm probudí láska, toužící přinášet druhému jas a radost, nestrhovat ho dolů nečistou žádostí, nýbrž ho v ochraně povznášet, pak člověk druhému slouží, aniž si je své služby vědom. Stává se tak radostným a nesobeckým dárcem, tím, kdo radostně dává. A tato služba ho osvobozuje! "


" Pozemský život je jako jeden stupeň v celém bytí člověka. Je tak velký, že jej nemůže přeskočit. Nepostaví-li se na něj pevně a jistě, nemůže vystoupit na následující, neboť k tomu potřebuje předchozí stupeň jako základ."


" Člověk má sice myslet i na minulost, aby z ní čerpal poučení, a také snít o budoucnosti, aby mu byla pobídkou. Ale žít má plně vědomě jen v přítomnosti! "


Citáty z díla Poselství Grálu - "Ve Světle Pravdy" od Abd-ru-shina

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky