Konzultace a poradenství v oblasti duševní i fyzické

Jakékoliv neuplatněné poznání není pravé poznání, ale jenom dalším ze způsobů, jak se vzdálit od pravdy. 

Nespokojenost má nejčastěji původ v tom, že člověk nechává hladovět svoji duši. 

Užitečný člověk není pracovitý člověk, ale šťastný člověk. Je-li člověk šťastný, má přirozenou potřebu vyjádřit tvořivým způsobem svůj vnitřní stav. Pracovitost se u něho potom projevuje jako jeden z důsledku štěstí. Je-li člověk jenom pracovitý, zapomíná snadno na volání své duše. Taková pracovitost nepůsobí tvořivě, ale pustošivě.

Své objevy musí každý učinit sám. Nejvíce mu k nim pomáhá mlčenlivá a trpělivá láska druhých. 

Zdá-li se člověku, že je v jeho životě málo světla, bude to nejspíše tím, že se dosud nerozhodl stát se pro světlo přitažlivým.

Naše hodnota nespočívá v tom, kolik jsme za den odpracovali, ale v tom, v jakých myšlenkách jsme žili. 

Pomáhám uzdravovat tělo a probouzet duši na její cestě životem. Ukazuji rovnováhu mezi oběma póly tak, aby se podpořila v lidském duchu přirozená vnitřní touha po radosti, kráse a skutečné Lásce. Respektuji příběh každého člověka, protože vždy má svou cenu.Celý tento svět, a tedy i náš život, funguje na základě jednoduchých, ale naprosto přesných a nekompromisních zákonů. Pokud je známe, můžeme se snadněji orientovat ve svém životě, ve svých pocitech, v tom co a proč nám do života přichází a jak se s tím nejlépe vyrovnat. Respektováním těchto zákonů pak můžeme docílit harmonie mezi svou psychikou a vlastním tělem, tedy uzdravit se a být šťastní.

Nejlepším vkladem pro budoucnost je vděčnost za každý okamžik života.