BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

Umožňují pohled na sebe samé i svět kolem nás. Odkrývají mnohé v tématech, kým skutečně jsme. Využití všech Bachových 38 květů vede k rovnováze a umění se pravdivě cítit. Připravuji je pro vás s otevřeným srdcem a bdělostí. Objednat je možno dle vlastního výběru, s konzultací či bez. Jelikož se jedná o zcela přírodní cestu, lze využít i pro děti.  


KVĚTY VYŠŠÍHO ŘÁDU

Bachovy esence - způsob jak vyvážit emoce a naplnit svůj potenciál zcela přirozeným způsobem


V roce 1930 vyvinul Dr.Edward Bach, lékař a homeopat 38 květinových esencí. Osobně byl přesvědčen, že klíčem k celkovému zdraví je důležitá péče o mysl, stejně jako o tělo. Celý život zkoumal využití květin a rostlin jako prostředku k podpoře emoční pohody. Celkem identifikoval 38 květových esencí z nichž každá pochází z jiné divoké rostliny, květiny nebo stromu a každá odpovídá jinému emocionálnímu stavu. Dr. Bach kategorizoval tyto esence do sedmi seskupení, aby pomohl lidem vybrat správný lék pro své individuální potřeby.                                   

Každé stéblo trávy má svou bytost, které ho  pobízí a šeptá mu : Vytůstej !  Vyrůstej !

Tajemství světa jsou určena pouze tomu, kdo je připraven nechat se jimi proměnit


,,Nemoc je jedinečná a nápravná: Nechce se nám pomstít a ani není strašná. Je pouze prostředkem, který chce naši duši upozornit na naše chyby a ochránit ji před nimi. Zabraňuje nám dopustit se ještě větších omylů, způsobit větší škody a vrací nás na stezku pravdy a světla, kterou jsme neměli opustit."  Edward Bach

1. Řepík lékařský - otevřenost a vnitřní klid

2. Topol osika - důvěra, nebojácnost

3. Buk lesní - tolerance, vcítění se, porozumění

4. Zeměčluč lékařský - prosazení, identita

5. Rožec - obracení se dovnitř, intuice

6. Slíva třešňová - sebekontrola

7. Poupě jírovce, koňského kaštanu - schopnost učit se, vědomí, zralost

8. Čekanka obecná - láska bez podmínek, uvolnění

9. Bílá lesní réva - bdělost, živost, motivace, žít přítomností

10. Planá jabloň - láska k sobě samému

11. Jilm - víra, statečnost, naděje

12. Hořec nahořklý - odvaha, důvěra

13. Hlodaš evropský - naděje

14. Vřes obecný - vzájemný kontakt

15. Cesmína ostrolistá - láska a důvěra

16. Zimozlez kozí list - odpoutání se od minulosti, žití v přítomnosti

17. Habr obecný - radost, vitalita, bdělost

18. Netýkavka žlázonosná - trpělivost, vnitřní klid, čas

19. Modřín opadavý - sebedůvěra, kreativita

20. Kejklířka skvrnitá - statečnost, naděje, důvěra, odvaha

21. Hořčice rolní - výdrž, nalezení smyslu

22. Dub mohutný - ustoupení, uvolnění

23. Oliva - porozumění tělu, síla, regenerace

24. Skotská sosna, borovice - uvolnění se z pocitu viny, sebeúcta

25. Kaštan červený - mírnost, důvěra

26. Devaterník penízkový - uklidnění v krizi

27. Voda z léčivých pramenů - flexibilita

28. Chmerek roční - rovnováha, rozhodnost

29. Snědek okoličnatý - regenerace

30. Kaštan jedlý - zemři a povstaň

31. Sporýš lékařský - zdrženlivost, uvolnění

32. Vinná réva - ohleduplnost, dát prostor

33. Ořešák vlašský - prolomení, nový začátek, porod

34. Žebratka bahenní - sblížení, upřímnost

35. Bílý kaštan - soustředění se, koncenstrace

36. Sveřep větevnatý - rozpoznání podstatného, seberealizace

37. Planá růže - životní radost, motivace, vitalita, život

38. Vrba - usmíření, odpuštění, zodpovědnost za svůj život

39. Krizová esence

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky