Bachovy květové esence

Květy vyššího řádu

Bachovy esence - způsob jak vyvážit emoce a naplnit svůj potenciál zcela přirozeným způsobem


V roce 1930 vyvinul Dr.Edward Bach, lékař a homeopat 38 květinových esencí. Osobně byl přesvědčen, že klíčem k celkovému zdraví je důležitá péče o mysl, stejně jako o tělo. Celý život zkoumal využití květin a rostlin jako prostředku k podpoře emoční pohody. Celkem identifikoval 38 květových esencí z nichž každá pochází z jiné divoké rostliny, květiny nebo stromu a každá odpovídá jinému emocionálnímu stavu. Dr. Bach kategorizoval tyto esence do sedmi seskupení, aby pomohl lidem vybrat správný lék pro své individuální potřeby.

Kategorie Dr. Bacha:                                                                                          Pomocné názvy kategorií:

  • 1 Strach                                                                                                    Postavte se svému strachu
  • 2 Nejistoty                                                                                               Poznejte svou mysl
  • 3 Nedostatečný zájem o současné okolnosti                                     Žijte přítomnost
  • 4 Osamělost                                                                                           Oslovit ostatní
  • 5 Přecitlivělost na myšlenky a vlivy                                                     Postavte se na zem
  • 6 Sklíčenost a zoufalství                                                                        Najít radost a naději
  • 7 Nadměrná péče o blaho druhých                                                      Žít a nechat žít

1. Řepík lékařský - otevřenost a vnitřní klid

2. Topol osika - důvěra, nebojácnost

3. Buk lesní - tolerance, vcítění se, porozumění

4. Zeměčluč lékařský - prosazení, identita

5. Rožec - obracení se dovnitř, intuice

6. Slíva třešňová - sebekontrola

7. Poupě jírovce, koňského kaštanu - schopnost učit se, vědomí, zralost

8. Čekanka obecná - láska bez podmínek, uvolnění

9. Bílá lesní réva - bdělost, živost, motivace, žít přítomností

10. Planá jabloň - láska k sobě samému

11. Jilm - víra, statečnost, naděje

12. Hořec nahořklý - odvaha, důvěra

13. Hlodaš evropský - naděje

14. Vřes obecný - vzájemný kontakt

15. Cesmína ostrolistá - láska a důvěra

16. Zimozlez kozí list - odpoutání se od minulosti, žití v přítomnosti

17. Habr obecný - radost, vitalita, bdělost

18. Netýkavka žlázonosná - trpělivost, vnitřní klid, čas

19. Modřín opadavý - sebedůvěra, kreativita

20. Kejklířka skvrnitá - statečnost, naděje, důvěra, odvaha

21. Hořčice rolní - výdrž, nalezení smyslu

22. Dub mohutný - ustoupení, uvolnění

23. Oliva - porozumění tělu, síla, regenerace

24. Skotská sosna, borovice - uvolnění se z pocitu viny, sebeúcta

25. Kaštan červený - mírnost, důvěra

26. Devaterník penízkový - uklidnění v krizi

27. Voda z léčivých pramenů - flexibilita

28. Chmerek roční - rovnováha, rozhodnost

29. Snědek okoličnatý - regenerace

30. Kaštan jedlý - zemři a povstaň

31. Sporýš lékařský - zdrženlivost, uvolnění

32. Vinná réva - ohleduplnost, dát prostor

33. Ořešák vlašský - prolomení, nový začátek, porod

34. Žebratka bahenní - sblížení, upřímnost

35. Bílý kaštan - soustředění se, koncenstrace

36. Sveřep větevnatý - rozpoznání podstatného, seberealizace

37. Planá růže - životní radost, motivace, vitalita, život

38. Vrba - usmíření, odpuštění, zodpovědnost za svůj život

39. Krizová esence

Jarošová Eva 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!