Pramen světla v nás - promluvy pro duši

Pramenem Světla v nás je duše. V duši si každý člověk nese nesmazatelnou vzpomínku na svůj skutečný domov a zároveň neutišitelnou touhu po návratu. Už jednou jsme všichni byli tam, kam nás vede volání naší duše. Rozhodneme-li se tento hlas následovat s vynaložením všech sil, mohou k nám přistoupit další pomoci přicházejících z vyšších světů. Světlo v nás bude pak stále více prozařovat naši mysl i tělo. Zpočátku jen trhlinami, později v proudech strhávajících další překážky a uvolňujících cestu stále silnějším záplavám světla. V této vnitřní bouři se zrodí nová představa o životě a jeho cíli. Světlo vycházející z duše se spojí se světlem přicházejícím na pomoc shůry. Kdykoliv toto spojení zesílí, pocítí člověk štěstí. V tom bude mít také měřítko, s jehož pomocí může kdykoliv snadno rozpoznat, nakolik svou duši vězní, nebo osvobozuje. Cesta vzhůru nebude již potom jen mlhavým pojmem, ale jasným záměrem, jenž upoutává jeho veškerou pozornost.

                        … ukázka z knihy Mudr. Jana Paloučka – Cesta k uzdravení – O daru léčení


... a právě tento výňatek mi byl impulsem k novému pojmenování a následnému nastavení v pojetí mé tvorby promluv pro duši – Pramen Světla v nás.

 Děje se tak pokaždé, pro každou jedinečnou lidskou bytost v jejím osobitém tématu a troufám si napsat i v úrovni daleko za slovy.

Je to čas k zastavení a ztišení tak, aby laskavý proud uvnitř vás zazpíval melodii, která s vámi bude vibračně souznít.

V praxi to znamená :

Téma - které si žádá pohyb či změnu si většinou zvolí lidé sami, nebo se vyjeví postupně či vyplyne čistě na osobních terapiích.

Těmito zvolenými tématy se vás snažím svými dary hlasově vyprovázet a jemně navracet do své přirozené síly, aby se znovuobjevené cesty vhodně projevily a přinesly do života přijetí, pochopení, ozdravění a rovnováhu.

Délka trvání se pohybuje v rozmezí 15 - 25 min. a je vám zaslána ve formátu mp3 nahrávky.

V počátcích civilizace  byli lidé dětsky nevinní, potom ale přišel spolu s centrálním konfliktem prvotní pád do hříchu, a nevinnost lidí se vytratila. Zůstala z ní jen touha po ztracené celistvosti. Lidské nitro se však chce vrátit ke svojí zašlé slávě. A až se člověk jednoho dne osvobodí od všech nánosů, bude jeho duše zušlechtěná, zralejší, rozvine se v ní vědomí sebe samé a v rámci svého charakteru dosáhne harmonie.


                                                                                 Vaše sdílení 

Díky uklidňujícímu hlasu paní Evy a andělskému zvukovému zátiší jsem se na meditaci krásně napojila. Intenzivně jsem vnímala, jak mi předává potřebné, cítila jsem se jako v nebi. Ke konci se díky jedné kraťoučké větě otevřelo k léčení něco, co jsem myslela, že je již zpracované. Paní Evě jsem dala vědět, probraly jsme to, pohladily... a když jsem si poté mohla meditaci pustit znova, tak síla uzdravujících se ženských rodových linií mi pomohla být  zase o kousek silnější. Děkuji za možnost.       ( paní D. )

Myslela jsem si, že rozumím životu, myslela jsem si, že vím co je láska, myslela jsem si, že vím....
Žila jsem v hlubokém omylu. Díky Promluvám pro duši paní Evy se učím krůček po krůčku poznávat (prožívat) život, všeobsáhlou (všeobjímající) lásku, pravé vědění a nalézat smysl pozemského bytí. Pomáhají mi vystoupit ze dna mého já, očistit ho, uzdravit, prozářit a zjasnit. Jsou průvodci mé duše, jsou pro mě velikým darem naplňující mě pokorou, vděčností a úctou.  ( paní S.)

Po nezdařeném těhotenství jsem žila ve strachu, že nemohu mít ten dar donosit zdravé  dítě. Meditace paní Jarošové mi otevřela cestu k pozitivním myšlenkám v dalším těhotenství. Její příjemný hlas mě provázel témě každý večer, hlavně na začátku těhotenství. Doporučuji všem ženám, které přestaly věřit ve svoji mateřskou přirozenost.  ( paní P. ¨)

Dobrý den, paní Evo, chtěla jsem Vám moc poděkovat za krásná slova a hudbu, jenž jste mi namluvila. Jsem za to opravdu vděčná, neb v této náročné době mě drží nad vodou. Pomáhají mi nalézt vnitřní klid a bezpečí, ale také takový přístav lásky a neohroženosti. Vrací mě to v uvědomění důležitosti komunikace sama se sebou a se svým tělem. Našla jsem v tom hloubku bytí a uznání sebe sama. Byla jsem dlouho od svého těla odpojena a řízena společností a okolím. Tedˇ už vím, jaký velký význam a místo tu mám i já. Každým dnem se mi zlepšuje propojení se svou utiskující duší a rozpoznávám potřeby své a svého já uvnitř. Váš hlas a slova mě úplně hladí po duši a znovu dávají víru a naději žít a pokračovat dál. A hudba je také velmi povznášející a o to je vše umocněné a intenzivnější. Když jsem to uslyšela poprvé, dojalo mě to k slzám. Cítím velkou vděčnost za vše co vytváříte. Děkuji, opravdu děkuji.  ( paní P. )

Někdy se může v životě člověka stát, že se na chvíli ztratí. Že pod návalem různých okolností, pracovního vytížení trochu na sebe zapomene. Nezbývá, než se zastavit a vrátit se zpět. Jenže, to nebývá tak snadné. V takových případech člověk přemýšlí, jak si pomoci, co udělat? A když už si člověk neví rady, tak pak Život promluví a... pošle Vám do cesty paní Evu, která Vás svým hlasem opět přivede zpět a dotkne se vašeho srdce. Člověk dostává příležitost opět znovu pocítit sama sebe, poznat svou sílu, vlastní dary a v tomto naladění kráčet opět v důvěře vstříc životu. Tentokráte již se záměrem, že konám vše v souladu se svou vnitřní podstatou. Tak moc je obsaženo v promluvách, kterých se člověku dostanou od paní Jarošové. Děkuji        (p. P )

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky