DUŠEVNÍ A FYZICKÁ ROVNOVÁHA 

"Dotkni se duše a poznej svou sílu" 

V Í T E J T E

Nalézáte se na webu, který ukazuje cestu k harmonii těla a duše, k základní potřebě každého člověka. Slovo harmonie lze zaměnit za slovo spolupráce. Pokud fyzické tělo následuje pokyny pocházející z hlubokých vnitřních hnutí duše, pak v této spolupráci nalézáme životně důležitou harmonii, která podporuje život v radosti a zdraví. 


Chcete-li, můžeme společně nalézt klíč k této potřebné spolupráci.


Eva Jarošová


O MNĚ

Jsem žena, žena nesoucí jméno Eva.

Před lety se ve mně vynořilo zprvu nenápadné, ale postupně sílící přání pochopit dění, které nás obklopuje a jakýmsi nám nepochopitelným způsobem řídí naše osudy.

Při podrobnějším pozorování se mne zmocnil úžas nad tím, že to vše má nějaký systém a řád. Že tedy člověk není hříčkou osudu, ale že stojí uprostřed zákonitostí, které vše ovlivňují. Podařilo se nalézt cestu, která mi připadá jasná a přehledná, odtud byl už jen malý krůček k velkému přání probouzet druhé.

Miluji harmonii ve všech úrovních našeho bytí. Hledám ji všude tam, kde chybí jak na těle či na duchu. S úctou, láskou a pokorou se nabízím jako vaše průvodkyně na cestě k celistvosti. Mé životní přesvědčení vytváří barevnou duhu - z Lásky jsme vzešli a do Lásky se opět vrátíme.

Setrvejme ve věčném spojení, přátelé drazí.

"Harmonie je vždy to jediné správné."
"Harmonii poskytne ve všem jen střední cesta."

"Vnitřní harmonie povznáší člověka k čistším oblastem myšlení a citů."

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky