O mně

Jsem žena, žena nesoucí jméno Eva.

Před lety se ve mně vynořilo zprvu nenápadné, ale postupně sílící přání pochopit dění, které nás obklopuje a jakýmsi nám nepochopitelným způsobem řídí naše osudy. Při podrobnějším pozorování se mne zmocnil úžas nad tím, že to vše má nějaký systém a řád. Že tedy člověk není hříčkou osudu, ale že stojí uprostřed zákonitostí, které vše ovlivňují. Podařilo se nalézt cestu, která mi připadá jasná a přehledná, odtud byl už jen malý krůček k velkému přání probouzet druhé. 

Miluji harmonii ve všech úrovních našeho bytí. Hledám ji všude tam, kde chybí jak na těle či na duchu. S úctou, láskou a pokorou se nabízím jako vaše průvodkyně na cestě k celistvosti. Mé životní přesvědčení vytváří barevnou duhu – z Lásky jsme vzešli a do Lásky se opět vrátíme. 

Setrvejme ve věčném spojení, přátelé drazí.

O nás

Volné společenství pomáhajících žen

Vzniklo z potřeby kruhu žen stejného ladění s touhou uplatnit vlohy a schopnosti v pomoci potřebným. Každá z nás má jiné předpoklady a jiné zaměření, ale všechny máme společný cíl. Pomáhat, jak v péči o zdravotní stav jednotlivců, tak i v jejich nasměrování k duchovnímu růstu v běhu všedních dní i v těžkých okamžicích jejich života.

Nabízíme pomoc, oporu a naději pro zvládnutí Vaší momentální životní etapy.

Více naleznete na www.zivotemkezdravi.com


Jarošová Eva 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!